អ៊ីឌ្វីន អេ អែបត់

ពីវិគីភីឌា

លោក អ៊ីឌ្វីន អែបត់ អែបត់ (Edwin A. Abbott) ជាទេវវិទូ និងគ្រូបង្រៀនជនជាតិអង់គ្លេសមួយរូប ហើយមានកិត្តិស័ព្ទល្បីល្បាញខាងនិពន្ធន៍គណិតសាស្រ្តភាពយន្ត ហ្វ្លេតឡេន (Flatland) ក្នុងឆ្នាំ ១៨៨៤។

ចំពោះស្នាដៃ

Flatland (1885)

ហ្វ្លេតឡេន(Flatland)៖​ ភាពយន្តប្រលោមលោកខ្នាតវែង ជារឿងប្រលោមលោកនាសតវត្សរ៍ទី១៩នៃសម័យបុរាណមួយ ដែលត្មេះដៀលដល់ឋានន្តរសក្តិសង្គមនាសម័យមហាក្សត្រីយានីវិចតូរីយា ដោយការប្រើទស្សនៈ និងរូបភាពគណិតសាស្រ្តផ្សេងៗក្នុងសម័យនោះ។