អ៊ីម៉េលដា ម៉ាកូស

ពីវិគីភីឌា
អ៊ឹមអែលដា ម៉ាកូស

អ៊ឹមអែលដា ម៉ាកូស (កើត 2 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 1929 ) គឺជា ស្ត្រីមេម៉ាយ របស់អតីតប្រធានាធិបតី ហ្វ៊ីលីពីន Ferdinand ម៉ាកូស។ នាងបាន បម្រើការងារជា ស្ត្រីទីមួយ នៃ ប្រទេសហ្វីលីពីន ពីឆ្នាំ 1965 ដល់ឆ្នាំ 1986 ។[១][២]

  1. Katherine Ellison, Imelda, Steel Butterfly of the Philippines, McGraw-Hill, New York, 1988. ISBN 0-07-019335-5
  2. Imelda: a Story of the Philippines, Beatriz Francia