អ្នកប្រើប្រាស់:ច្រាន់រៀម

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ឈ្មោះ:ច្រាន់ រៀម
  • អត្ដនាម: ច្រាន់ រៀម
  • ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត: ថ្ងៃទី០៥ ខែកក្តដា ឆ្នាំ ១៩៩៤
  • ស្ងានភាពគ្រួសារ: មានបងប្អូនចំនួនប្រាំមួយនាក់ ស្រីចំនូនបីនាក់ និង ប្រុសបីនាក់ ។
  • ទីលំនៅបច្ចុប្បន្ន : ភូមិឃ្ជាយខាងលិច ឃុំ ដំណាក់សុក្រំ ស្រុកដងទង់ ខេត្ដ កំពត។

បច្ចុប្បន្ន កំពុងសិក្សាផ្នែកទំនាក់ទំនងសង្គម និងសាពត៌មាន(Social communication & journalism) នៅមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវះ ដុន បូស្កូខេត្កកែប ឆ្នាំនាំសិក្សា ២០១១-២០១៣។ ដែលសាលានេះ ស្ថិតនៅភូមិថ្មី ឃុំព្រៃធំ ស្រុកកែប ខេត្ដកែប ។

គេហទំព័រ​របស់ខ្ញុំ :

wordpress: http://riemkhmer.wordpress.com
blogspot : http://riemkhmer.blogspot.com/
Facebook: riemdbc.11@gmail.com
Email: chrannriem22@gmail.com