អ្នកប្រើប្រាស់:Bong Amatak

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

សូមស្វាគមន៏មកកាន់ទំព័រវិគីភីឌាខែ្មរ សូមស្វាគមន៏នខ្ញុំបាទឈ្មោះហ៊ុន​ សុខនី ជាសិស្សផែ្នកទំនាក់ទំនងសង្គម និង សារព័ត៍មាននៅមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ទាជីវះដុន​ បូស្កូ ខេត្តព្រះសីហនុ៕ ខ្ញុំបាទមានបងប្អូន ៥នាក់​ ខ្ញុំបាទជាកូនទី៣១ ក្នុងក្រុមគ្រួសារ។

[[

]]