អ្នកប្រើប្រាស់:Kanesue

ដោយវិគីភីឌា

I am Japanses wikipedian.

See also ja:利用者:Singing