អ្នកប្រើប្រាស់:Ouch Sambo

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

សួរស្តីចំពោះការមកកាន់ទំព៍រថ្មីរបស់ខ្ញុំ។​
ខ្ញុំបាទឈ្មោះអ៊ូច​ សំបូរ ជាសិស្សាផ្នែកទំនាក់ទំនង់សង្គមនៃសាលាបច្ចេកទេសដុន បូស្កូក្រុងព្រះសីហនុ​​ ដែលបានកំពុងសិក្សាអស់រយៈពេលជិតមួយឆ្នាំទៅហើយ។​ ហើយការសិក្សារបស់ខ្ញុំគឺប្រព្រឹត្តទៅក្នុងរយៈពេលពីរឆ្នាំ ដែលចាប់ផ្តើម ឡើងតាំងពីឆ្នាំ២០០៧ ដល់ឆ្នាំ២០០៩។ ខ្ញុំបាទមានសេចត្តីរីករាយណាស់ចំពោះការមកកាន់វីគីភីឌាដែលជាលើកតំបូងសំរាប់រូបខ្ញុំ ម្យ៉ាងវិញទៀតខ្ញុំ មានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះអ្វីដែល វីគីភីឌា ​​បានបង្កើតពីព្រោះមានចំនុចជាច្រើនដែលល្អៗនិងមានសារៈសំខាន់ចំពោះការយកទៅសិក្សា ក៏ដូចជាយកទៅអនុវត្តន៍ព្រមទាំងអាចយកអ្វីទាំងនោះទៅផ្សព្វផ្សាយឬក៏សំរាប់អប់រំដល់បងប្អូនប្រជាពរដ្ឋខ្មែរយើងអោយបានយល់ដឹងអំពីសារៈ ប្រយោជន៍របស់ វីគីភីឌា
​​​​ ។