អ្នកប្រើប្រាស់:Sengleakhena

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

សូមជំរាបសួរនិងស្វាគមន៏មកកាន់វ៊ិគីភីឌារបស់នាងខ្ញុំ​ សេង​លក្ខិណា រស់នៅស្រុកកំពង់ត្រាច ខេត្ត កំពត។ ​គោលបំណងដែលនាងខ្ញុំបង្កើតវិគីភីឌានេះដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីប្រវត្តិ្តសាស្រ្ត និង ចំណោះដឺងទូរទៅ។ ដូច្នោះសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចូលមកកាន់វិគីភីឌារបស់នាងខ្ញុំសេង​ លក្ខិណាដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មាននិងអត្ថបទដែលបងប្អូនចង់ដឺង។សូមអរគុណ!