អ្នកប្រើប្រាស់:Sin dariya

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

​​​​​​​​​​​ នាងខ្ញុំឈ្មោះ ស៊ីន​ ដារីយ៉ាជាសិស្សផ្នែកទំនាក់ទំនងសង្គម ឆ្នាំទី១ ជំនាន់ទី៧ ។ខ្ញុំកើតនៅខែ មករាឆ្នាំ ១៩៩៥។ ខ្ញុំមានបងប្អូន ២នាក់ហើយខ្ញុំជាកូនទី១ ទីកន្លែងកំនើតរបស់ខ្ញុំនៅ ភូមិព្រៃនប់ ស្រុកព្រៃនប់ ខេត្ត​ព្រះសីហនុ