អ្នកប្រើប្រាស់:Thearith

ពីវិគីភីឌា

កម្មវិធី​ភាសាខ្មែរ​ល្អៗ​៖

  1. ទីនេះ​ ដើម្បី​ទាញ​យក​យូនីកូដ​ខ្មែរ និង​កម្មវិធី​​ជាច្រើន​ទៀត​នៅ​។
  2. កម្មវិធី Mozilla Firefox ដើម្បីងាយស្រួល​ការបើកមើល​វិគីភីឌាភាសាខ្មែរ​បាន​ល្អ ជាមួយ កម្មវិធី​ពិនិត្យ​អក្ខរាវិរុទ្ធ​ភាសាខ្មែរ សម្រាប់ Firefox និងThunderbird ។
  3. កម្មវិធី OpenOffice.org-3.x ជាមួយ កម្មវិធី​ពិនិត្យ​អក្ខរាវិរុទ្ធ​ភាសាខ្មែរ ដើម្បី​ជា​ជំនួយ​ក្នុង​ការវាយអត្ថបទ​ភាសាខ្មែរ​។
  4. វចនានុក្រមខ្មែរ​សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជ​ជួនណាត កំណែ​ទី​២ ដើម្បី​ស្វែងយល់​អំពី​ភាសាខ្មែរ​កាន់តែ​ច្បាស់​។
  5. កម្មវិធី​សម្រាប់​បម្លែង​យូនីកូដ