អ្នកប្រើប្រាស់:Vangvanreya

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ខ្ញុំបាទឈ្មោះ វ៉ង់វណ្ណរ៉ីយ៉ា ភេទប្រុស ជាសិស្សរៀននៅផ្នែកទំនាក់ទំនងសង្គម ខេត្តព្រះសីហនុ។ សព្វថ្ងៃនេះខ្ញុំរៀននៅ ផ្នែកទំនាក់ទំនងសង្គម ក្នុងសាលាបច្ចេកទេសដុនបូស្កូ ខេតព្រះសីហនុ ។ ខ្ញុំជាសិស្សឆ្នាំទី១ ជំនាន់ទី៣ ដែលពួកយើង រៀនទៅលើជំនាញបីធំៗចំនួន៣គឺ ជំនាញជាអ្នកការសែត , ជំនាញកាត់ត , ជំនាញជាអ្នកបង្កើយ វេបសាយ ។ ក្នុងនៅះផងដែរខ្ញុំស្រលាញ់ជំនាញជអ្នកការសែត ព្រោះឪពុករបស់ខ្ញុំគាត់ជាអ្នកការសែតមួយរូប។ ដូចនេះខ្ញុំគិតថា ខញុំពិតជាមានឪកាសមែនទែនដែល បានមករៀននៅសាលាបច្ចេកទេសដុនបូស្កូនេះ។អ្នកដឹកនាំប្រទេសបារំាង