ឥស្លាមបាត

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឥស្លាមបាត (Islamabad) គឺ​ជា​រដ្ឋធានី នៃ​ប្រទេស​ប៉ាគីស្ថាន ចាប់​តាំង​ពី​ឆ្នាំ​ ១៩៦០ មក​។