ឯកសារ:Epoca 1887-02-14, nr. 366.pdf

Page contents not supported in other languages.
ពីវិគីភីឌា

រូបភាពដើម(២១៨៧ × ៣២៣៥ ភិចសែល, ទំហំឯកសារ: ៤.១៤មេកាបៃ, ប្រភេទ MIME: application/pdf, ៤ ទំព័រ)

ឯកសារ​នេះ​មាន​ប្រភព​មក​ពី Wikimedia Commons និង​អាច​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដោយ​គម្រោង​ដទៃ​ទៀត។ ការ​ពណ៌នា​នៅ​លើទំព័រពណ៌នាអំពី​វា មាន​បង្ហាញ​ខាង​ក្រោម​នេះ។

ចំណារពន្យល់

ការ​ពិពណ៌នា Epoca, no. 366, year 2
កាលបរិច្ឆេទ
ប្រភព Dacoromanica, Biblioteca Digitală a României
អ្នក​និពន្ធ Epoca staff; scan by Biblioteca Metropolitană București

ការដាក់​អាជ្ញាប័ណ្ណ

Public domain This work was first published in Romania and is now in the public domain because its copyright protection has expired by virtue of the Law on Copyrights, enacted 2004, 2005 and 2006, amended 2010. This may be due to the work expiring under the terms of Decree No. 321 of 1956 prior to the enactment of the 1996 law. The work meets one of the following criteria:
  • It is an anonymous work or pseudonymous work and 70 years have passed since the date of its publication
  • It is a photographic work and 70 years have passed since the year of its publication
  • It is another kind of work, and 70 years have passed since the year of death of the author (or last-surviving author)
  • It is another kind of work, the author is a legal entity („persoană juridică” - not a person) and 50 years have passed since the date of its publication
  • The copyright is owned by the author's descendants, and the author died before 1946 (50 pma)
  • The copyright is owned by someone older than 25 other than immediate family or descendants, and the author died before 1981 (15 pma)
  • It is a dictionary or encyclopedia published before 1976 (20 years from publication; use {{PD-RO-1956}})
  • It is an artistic photograph, part of a series, published before 1986 (use {{PD-RO-photo}})
  • It is an isolated artistic photograph published before 1991 (use {{PD-RO-photo}})

Captions

Add a one-line explanation of what this file represents

Items portrayed in this file

depicts អង់គ្លេស

inception អង់គ្លេស

១៤ ខែកុម្ភៈ 1887Gregorian

ប្រវត្តិ​ឯកសារ

ចុចលើម៉ោងនិងកាលបរិច្ឆេទដើម្បីមើលឯកសារដែលបានផ្ទុកឡើងនៅពេលនោះ។

ម៉ោងនិងកាលបរិច្ឆេទកូនរូបភាពវិមាត្រអ្នកប្រើប្រាស់យោបល់
បច្ចុប្បន្នម៉ោង០០:០៣ ថ្ងៃពុធ ទី០៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៣កូន​រូប​ភាព​​សម្រាប់​កំណែ​ (version) កាល​ពី​​ ម៉ោង០០:០៣ ថ្ងៃពុធ ទី០៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៣២១៨៧ × ៣២៣៥, ៤ទំព័រ (៤.១៤មេកាបៃ)Unauthorized Bot{{Information |Description=Epoca, no. 366, year 2 |Source=[http://www.dacoromanica.ro/ Dacoromanica], Biblioteca Digitală a României |Date=1887-02-14 |Author=Epoca staff; scan by Biblioteca Metropolitană București |Permission= |other_versions= }} ...

ទំព័រ​ ខាងក្រោម​ប្រើប្រាស់​ឯកសារនេះ ៖

ទិន្នន័យ​មេតា