២៤២

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

២៤២ ជាចំនួនគត់ ឬជាចំនួនគត់រឺឡាទីបនៅបន្ទាប់ពីលេខ២៤១ និងពីក្រោយលេខ២៤៣

លក្ខណៈគណិតវិទ្យា[កែប្រែ]

  • ២៤២ជាចំនួនបណ្តាក់ ដែលចែកនឹង ១, ២, ១១, ២២, ១២១ និង២៤២។