២៤ ខែកញ្ញា

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

សព្វវចនាធិប្បាយសេរី វិគីភីឌា

ថ្ងៃទី២៤ ខែកញ្ញា ជាថ្ងៃទី ២៦៧ (២៦៨ ចំពោះឆ្នាំលោត:leap year) ក្នុងប្រតិទិន ក្រេកូរី (Gregory)។ នៅសល់ ៩៨ ថ្ងៃទៀត គឺដល់ដាច់ឆ្នាំ។

ព្រឹត្តិការ[កែប្រែ]

អ្នកកើត[កែប្រែ]

អ្នកស្លាប់[កែប្រែ]

បណ្តាថ្ងៃបុណ្យ និង ថ្ងៃអនុស្សាវរីយ៍[កែប្រែ]