២៤ មីនា

ពីវិគីភីឌា

២៤ មីនា ជាថ្ងៃទីប៉ែតសិបបីនៃឆ្នាំក្នុងប្រតិទិនគ្រីកូរី (ថ្ងៃទីប៉ែតសិបបួនក្នុងឆ្នាំ​បង្គ្រប់)។ មាន ២៨២ ថ្ងៃដែលនៅសល់រហូតដល់ចុងបញ្ចប់នៃឆ្នាំនោះ។

ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ[កែប្រែ]

ថ្ងៃខួបកំណើត[កែប្រែ]

ថ្ងៃ​មរណភាព[កែប្រែ]