​ញេយ្យធម៌

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

នាមសព្ទ (បា. ញេយ្យធម្ម; សំ. ជ្ញេយធម៌ ) ធម៌ដែលអ្នកប្រាជ្ញគួរដឹង; ធម៌ដែលព្រះសព្វញ្ញុពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ដឹង ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងនូវញេយ្យធម៌ទាំងពួង ។