​ភេសជ្ជៈ​

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

គ្រៀងបរិភោគជាវត្ថុរាវ។

ឧទាហរណ៍៖ ទឹក,ទឺកដូង,ទឹកក្រូច....។ល។

ផ្លែដូងគេកាត់រួចយកជាអជីវកម្ម
ទឹកដូង