ស្រុកកំពង់ស្ពាន

ពីវិគីភីឌា
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី ​ស្រុក​កំពង់​ស្ពាន)
Jump to navigation Jump to search

ស្រុកកំពង់ស្ពាន (អង់គ្លេស$) ជាដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅ ខេត្តព្រះត្រពាំង ដែលមានរដ្ឋបាល ឃុំ និង ភូមិ÷

ស្រុកកំពង់ស្ពាន
លេខកូដឃុំ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរឡាតាំង
ឃុំក្រសាំង
ឃុំអូរទទឹង
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ

ប្រជាជន[កែប្រែ]

អប់រំ[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

មើលផងដែរ[កែប្រែ]