ស្រុកថ្កូវ(ខេត្តព្រះត្រពាំង)

ពីវិគីភីឌា
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី ​ស្រុក​ថ្កូវ(ខេត្តព្រះត្រពាំង))
Jump to navigation Jump to search

ស្រុកថ្កូវ(ខេត្តព្រះត្រពាំង) (អង់គ្លេស$) ជាដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅ ខេត្តព្រះត្រពាំង ដែលមានរដ្ឋបាល ឃុំ និង ភូមិ÷

ស្រុកថ្កូវ(ខេត្តព្រះត្រពាំង)
ឈ្មោះឃុំជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរឡាតាំង
ឃុំចាប់ភ្លើង
ឃុំរំដួល
ឃុំដើមជ្រៃ
ឃុំទួលសំរោង
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ

ប្រជាជន[កែប្រែ]

អប់រំ[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

  • [[ ]]
  • [[ ]]
  • [[ ]]
  • [[ ]]
  • [[ ]]

មើលផងដែរ[កែប្រែ]