Jump to content

ការទទួលសូរស័ព្ទ

ពីវិគីភីឌា

ការទទួលសូរស័ព្ទ ( RP ) ដែលជាទូទៅត្រូវបានគេហៅថា ប៊ីប៊ីស៊ីអង់គ្លេស និង សំឡេងអង់គ្លេសអង់គ្លេសស្តង់ដារការបញ្ចេញសំឡេងអង់គ្លេស ខាងត្បូង [១] គឺជាការ បញ្ចេញសំឡេង នៃ ភាសាអង់គ្លេសស្តង់ដារ នៅ ចក្រភពអង់គ្លេស និងត្រូវបានកំណត់នៅក្នុង វចនានុក្រមអង់គ្លេសខនសាយអកហ្វត (Concise Oxford English Dictionary) ជាការសង្កត់សំឡេងស្តង់ដារអង់គ្លេសដូចដែលបាននិយាយ នៅ ភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសអង់គ្លេស ", [២] ទោះបីជាវាអាចត្រូវបានលឺពីអ្នកនិយាយជនជាតិដើមនៅទូទាំងប្រទេសអង់គ្លេសនិងវែលក៏ដោយ។ [២] [4] លោកភីធ័រ​​ទ្រូដជៀល​ Peter Trudgill បានប៉ាន់ប្រមាណក្នុងឆ្នាំ 1974 ថា 3 ភាគរយនៃប្រជាជននៅប្រទេសអង់គ្លេសគឺជាអ្នកនិយាយភាសាអង់គ្លេសដោយសំនៀងភាសា​ការទទួលសូរស័ព្ទនេះ, [៣] ប៉ុន្តែការប៉ាន់ប្រមាណជារហ័សនេះត្រូវបានចោទសួរដោយ អ្នកបញ្ចេញសម្លេង​លោក J. Windsor Lewis ។ [៤] Clive Upton កត់សំគាល់ការប៉ាន់ស្មានខ្ពស់ជាង ៥% (Romaine, ២០០០) និង ១០% (Wells, ១៩៨២) ប៉ុន្តែសំដៅទៅលើអ្វីៗទាំងអស់នេះថាជា“ guesstimates” ដែលមិនផ្អែកលើការស្រាវជ្រាវច្បាស់លាស់។ [៥]

អតីតក្នុងភាសាប្រចាំថ្ងៃហៅថា "ភាសាអង់គ្លេសរបស់ស្ដេច"។ ភាសាការទទួលសូរស័ព្ទនេះ​ ទទួលបាន កិត្យានុភាពសង្គមខ្ពស់ នៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេស [៨] ហើយត្រូវបានគេគិតថាជាការសង្កត់សំឡេងរបស់អ្នកដែលមានអំណាច, លុយកាក់, និងឥទ្ធិពល, ទោះបីជាវាអាចត្រូវបានយល់ឃើញអវិជ្ជមានដោយអ្នកខ្លះថាត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងសិទ្ធិមិនគួរទទួលបាន។ ។ [៦] [១០] ចាប់តាំងពីទសវត្សឆ្នាំ ១៩៦០ មានការអនុញ្ញាតិយ៉ាងទូលាយសម្រាប់ប្រេីប្រាស់នូវភាសាអង់គ្លេសតាមតំបន់នៅក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំ។ [១១]

ការសិក្សារបស់ RP គឺផ្តោតសំខាន់តែលើការបញ្ចេញសំឡេង ចំណែកឯភាសាអង់គ្លេសស្តង់ដារ, អង់គ្លេសព្រះមហាក្សត្រិយានី, អង់គ្លេសអកហ្វត, និងប៊ីប៊ីស៊ីអង់គ្លេស គឺពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាដូចជាវេយ្យាករណ៍, វាក្យសព្ទ, និងបែបបទផងដែរ។

ប្រវត្តិសាស្រ្ត[កែប្រែ]

សេចក្តីណែនាំនៃពាក្យ ទទួលបានការបញ្ចេញសំឡេង ត្រូវអោយក្រេឌីតទៅអ្នកជំនាញសូរស័ព្ទអង់គ្លេស ដានីញ៉ែល​​ ចូន Daniel Jones។ នៅក្នុងការកែប្រែលើកដំបូងនៃ វចនានុក្រមការបញ្ចេញសម្លេងអង់គ្លេស​English Pronouncing Dictionary(1917) គាត់បានដាក់ឈ្មោះបញ្ចេញសំឡេងនេះថា "ការបញ្ចេញសម្លេងសាលាសាធារណ:" ( " សាធារណៈ " ដែលជនជាតិអាមេរិកអោយនិយមន័យនឹងពាក្យ "ឯកជន"), ប៉ុន្តែសម្រាប់ការកែប្រែលើកទីពីរក្នុងឆ្នាំ 1926 គាត់បានសរសេរថា: «នៅក្នុងអ្វីដែលខ្ញុំហៅវាថាការទទួលការបញ្ចេញសូរស័ព្ទ(Received Pronuncition) សម្រាប់ការចង់បានបែបបទដែលល្អជាងនេះ។ [12] ទោះជាយ៉ាងណាពាក្យនេះពិតជាត្រូវបានគេប្រើមុននេះទៀត ដោយ P. S. Du Ponceau នៅក្នុងឆ្នាំ 1818 [13]។ បែបបទស្រដៀងគ្នានេះគឺ ការទទួលស្តង់ដា ត្រូវបានបង្កើតដោយ Alexander John Ellis ក្នុងឆ្នាំ 1927 [14] អ្នកជំនាញសូរស័ព្ទជំនាន់មុន Alexander John Ellis ប្រើបែបបទទាំងពីរ ដោយផ្លាស់ប្តូរគ្នាប៉ុន្តែជាមួយនឹងនិយមន័យទូលំទូលាយជាងដានីយ៉ែលចូន ដោយបាននិយាយថា "មិនមានអ្វីដែលអាចកំណត់បានដូចជាការញែកខោនិងអាវ ក៏ដូចជាការសិក្សាសម្លេងអង់គ្លេសទទួល​និងអង់គ្លេសស្ដង់ដា​​ ព្រោះវាដូចជាភាពខុសគ្នារវាងបុគ្គលនិងបុគ្គលដែរ​ បើទោះជាភាពខុសគ្នានោះគឺ​ "ការទទួល", វាត្រូវបានយល់តែមិនត្រូវបានកត់សម្គាល់ច្បាស់លាស់។ [១៥]

យោងទៅតាម ការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសទំនើបរបស់ហ្វូឡឺរ (១៩៦៥) ពាក្យដែលត្រឹមត្រូវគឺពាក្យថា«ការទទួលការបញ្ចេញសំឡេង»។ ពាក្យ "បានទទួល received" មានន័យអត្ថន័យដើមរបស់ខ្លួន "បានទទួលយក accpeted" 'ឬ' "អនុម័ត approved" ដូចនៅក្នុង "ទទួល ប្រាជ្ញា "។ [៧]

RP ត្រូវបានគេជឿថាត្រូវបានផ្អែកលើការសង្កត់សំឡេងនៅ ភាគខាងត្បូង នៃ ប្រទេសអង់គ្លេស ប៉ុន្តែវាពិតជាមានលក្ខណៈដូចគ្នាបំផុតជាមួយ ភាសាអង់គ្លេសទំនើបដំបូង នៃ ដីកណ្ដាលខាងកើត ។ [៨] នេះគឺជាតំបន់ដែលមានប្រជាជនច្រើននិងរីកចម្រើនបំផុតនៃប្រទេសអង់គ្លេសក្នុងកំឡុងសតវត្សទី ១៤ និង ១៥ ។ នៅចុងសតវត្សរ៍ទី ១៥“ ស្តង់ដារអង់គ្លេស” ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅទីក្រុងឡុង។ [១៨] [១៩]

ឈ្មោះជំនួស[កែប្រែ]

អ្នកភាសាវិទូខ្លះបានប្រើពាក្យ "RP" ពេលបង្ហាញការកក់ទុកអំពីភាពសមស្របរបស់វា។ [២០] [២១] [២២] វចនានុក្រម បញ្ចេញសំឡេង អង់គ្លេសដែល ចេញផ្សាយដោយខេមប្រីដ (សំដៅទៅលើអ្នកដែលរៀនភាសាអង់គ្លេសជាភាសាបរទេស) ប្រើឃ្លា“ សូរស័ព្ទប៊ីប៊ីស៊ី” ផ្អែកលើមូលដ្ឋានដែលឈ្មោះ“ ទទួលបានការបញ្ចេញសំឡេង” គឺ“ បុរាណ” ហើយអ្នកធ្វើបទបង្ហាញ របស់សារព័ត៌មានប៊ីប៊ីស៊ី មិនផ្តល់យោបល់ដល់វណ្ណៈសង្គមខ្ពស់និងបុព្វសិទ្ធិខ្ពស់ដល់អ្នកស្តាប់របស់ពួកគេទៀតទេ។ [២៣] អ្នកនិពន្ធផ្សេងទៀតក៏បានប្រើឈ្មោះ "សូរស័ព្ទប៊ីប៊ីអិន" ដែរ។ [២៤] [២៥]

សូរស័ព្ទវិទូ Jack Windsor Lewis ជារឿយៗរិះគន់ឈ្មោះ "ការទទួលសូរស័ព្ទ" នៅក្នុងប្លុករបស់គាត់: គាត់បានហៅវាថា "គួរឱ្យស្អប់" [៩] ជាពាក្យអាម៉ាសចាស់និងគួរឱ្យអស់សំណើច " [១០] ហើយបានកត់សម្គាល់ថាអ្នកប្រាជ្ញជនជាតិអាមេរិករកឃើញ ពាក្យ "ចង់ដឹងចង់ឃើញណាស់" ។ [១] គាត់បានប្រើពាក្យ "អង់គ្លេសទូទៅ" (ដើម្បីស្របគ្នានឹង " អាមេរិចទូទៅ ") នៅក្នុងការបោះពុម្ភផ្សាយឆ្នាំ ១៩៧០ របស់គាត់នៃ វចនានុក្រមព្យញ្ជនៈសំរួលភាសាអាមេរិចនិង់ អង់គ្លេស អង់គ្លេស និងក្នុងការបោះពុម្ពផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់។ [១១] Beverley Collins និង Inger Mees ប្រើពាក្យ "ការបញ្ចេញសំឡេងបែបគ្មានតំបន់" សម្រាប់អ្វីដែលគេច្រើនហៅម្យ៉ាងទៀតថា RP ហើយរក្សាពាក្យ "ទទួលការបញ្ចេញសំឡេង Received Pronunciation" សម្រាប់ "ការនិយាយវណ្ណៈខ្ពស់នៃសតវត្សរ៍ទី ២០" ។ [២៩] ការបញ្ចេញសំលេងដែលបានទទួលពេលខ្លះត្រូវបានគេហៅថា "អង់គ្លេស Oxford" ដូចដែលវាធ្លាប់ជាការបញ្ចេញសំឡេងរបស់សមាជិកភាគច្រើននៃ សកលវិទ្យាល័យ Oxford ។ [១២] សៀវភៅដៃរបស់សមាគមន៍សូរស័ព្ទអន្តរជាតិ ប្រើឈ្មោះ“ ស្តង់ដារអង់គ្លេសភាគខាងត្បូង” ។ ទំព័រ ៤ អាន៖

ស្ដង់ដាអង់គ្លេសខាងត្បូង​ (កន្លែងដែលពាក្យថា​ស្ដង់ដាមិនគួរយកជាគំរូក្នុងការបង្ហាញពីតម្លៃនៃការវិភាគនៃភាពត្រឹមត្រូវ) គឺស្មើគ្នានឹងអ្វីដែលសម័យហៅថា​​ "ការទទួលសូរស័ព្ទ RP"។ នេះគឺជាការបញ្ចេញសម្លេងរបស់អង់គ្លេសអាគ្នេយ៍ដែលបង្កើតដោយទំនៀមនិងឋាន:ខ្ពស់ ​ហើយនិងក្នុងផ្នែកខ្លះនៃអង់គ្លេសIsles និងហួសពីនេះបន្តិច។

នៅក្នុងសៀវភៅ ប្រវត្តិសាស្រ្តអង់គ្លេសរបស់ឃីពលីង (១៩៧៤) របស់នាង Marghanita Laski ទៅលើការសង្កត់សំឡេងនេះថាជា«អ្នកមានស័ក្ដ»។ “ អ្វីដែលអ្នកផលិតនិងខ្ញុំព្យាយាមធ្វើគឺត្រូវមានកំណាព្យនិមួយៗនិយាយជាភាសាតាមតំបន់របស់វា អ្វីដែលយើងអាចប្រាប់បានគឺលឺសំលេងបានបន្លឺនៅក្នុងត្រចៀក នៅពេលគាត់សរសេរវា។ ពេលខ្លះសំលេងតាមតំបន់នេះស្ដាប់ទៅមានស័ក្ដ។ ជាញឹកញាប់វាមិនមែនទេ។ " [១៣]

 1. ១,០ ១,១ Jack Windsor Lewis (19 February 1972). "British non-dialectal accents". Yek.me.uk. Retrieved 24 August 2011.
 2. Jack Windsor Lewis (15 July 2008). "General British Pronunciation". Yek.me.uk – PhonetiBlog.
 3. Trudgill, Peter (8 December 2000). "Sociolinguistics of Modern RP". University College London. Retrieved 3 October 2012.
 4. Windsor Lewis, Jack. "A Notorious Estimate". JWL's Blogs. Retrieved 17 January 2017.
 5. Upton, Clive (2019-01-21). "Chapter 14: British English". ជា Reed. The Handbook of English Pronunciation. John Wiley & Son. p. 251. ល.ស.ប.អ. 978-1119055266. 
 6. Crystal, David (March 2007). "Language and Time". BBC voices. BBC. Retrieved 18 April 2011.
 7. "Regional Voices – Received Pronunciation". British Library. Archived from the original on 2019-03-22. Retrieved 2020-03-21.
 8. Robinson, Jonnie. "Received Pronunciation". British Library. Archived from the original on 26 កុម្ភៈ 2021. Retrieved 22 November 2019.
 9. Jack Windsor Lewis. "Review of the Daniel Jones English Pronouncing Dictionary 15th edition 1997". Yek.me.uk. Retrieved 24 August 2011.
 10. Jack Windsor Lewis. "Ovvissly not one of us – Review of the Longman Pronunciation Dictionary". Yek.me.uk. Retrieved 24 August 2011.
 11. Jack Windsor Lewis. "Review of CPD in ELTJ". Yek.me.uk. Retrieved 24 August 2011.
 12. Robinson, Jonnie (2019-04-24). "Received Pronunciation". The British Library. Archived from the original on 2021-02-26. Retrieved 2019-12-16.
 13. Laski, M., comp. (1974) Kipling's English History. London: BBC; pp. 7, 12 &c.