ការពិភាក្សារបស់អ្នកប្រើប្រាស់:ហោ ឈុនឡុង

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ការចេះយោគយល់អធ្យាស្រ័យអោយគ្នា

មនុស្សទាំងអស់តែងតែមានការប្រាស្រ័យទាក់ទង និង ធ្វើទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញទៅមកដោយពាក្យសម្តី កាយវិការ ឬ សកម្មភាពផ្សេងៗជាច្រើនទៀត។ ក្នុងការធ្វើទំនាក់ទំនងនេះតែងតែជួបភាពល្អ និង ភាពរកាំរកុស ។ ដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវចេះអធ្យាស្រ័យអោយគ្នាទៅវិញទៅមក