ការពិភាក្សារបស់អ្នកប្រើប្រាស់:Trezoo

Page contents not supported in other languages.
ពីវិគីភីឌា


Protected two pages[កែប្រែ]

Hi Trezoo, I protected them two pages for a month, if after that the vandalism starts again we protect them for a longer period. DARIO SEVERI (ការពិភាក្សា) ម៉ោង១២:២៧ ថ្ងៃអង្គារ ទី១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ (UTC)[ឆ្លើយតប]

@DARIO SEVERI: Thanks! --Trezoo (ការពិភាក្សា) ម៉ោង១២:២៨ ថ្ងៃអង្គារ ទី១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ (UTC)[ឆ្លើយតប]

Hi Trezoo, I added a text in the article above, if you think it is not good please tell me That I will delete. DARIO SEVERI (ការពិភាក្សា) ម៉ោង០៧:៤៦ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ (UTC)[ឆ្លើយតប]

Thanks. It is more readable now. When I have time, I will make improvement to it. --Trezoo (ការពិភាក្សា) ម៉ោង០៧:៥២ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ (UTC)[ឆ្លើយតប]
@DARIO SEVERI: Can you delete លិទ្ធិកុម្មុយនិស្ត because I have moved it to លទ្ធិកុម្មុយនីស្ត which is the correct spelling. --Trezoo (ការពិភាក្សា) ម៉ោង០៨:០១ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ (UTC)[ឆ្លើយតប]
I tried to improve the article a little because it is an important subject. I translated a small part of the English Wikipedia article so it must have some mistakes. Thanks. DARIO SEVERI (ការពិភាក្សា) ម៉ោង០៨:១៣ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ (UTC)[ឆ្លើយតប]

សូមពិនិត្យទំព័រដើម្បីលុប[កែប្រែ]

សូមជួយពិនិត្យទំព័រទាំងនេះដែលភាគច្រើនមិនមានខ្លឹមសារជាវិគី https://km.wikipedia.org/wiki/ពិសេស:ទំព័រខ្លីៗ

--Snsqr (ការពិភាក្សា) ម៉ោង០៥:០៣ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី០២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ (UTC)[ឆ្លើយតប]

អរគុណ។ ខ្ញុំបានលុបទំព័រខ្លះហើយ។ Trezoo (ការពិភាក្សា) ម៉ោង១២:២៤ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី០២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ (UTC)[ឆ្លើយតប]

របាំព្រះរាជទ្រព្យ[កែប្រែ]

ហេតុអ្វីបានជាអ្នកត្រឡប់កំណែប្រែ ទៅកំណែប្រែចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំ? --Willuconquer (ការពិភាក្សា) ម៉ោង០៩:៣៨ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ (UTC)[ឆ្លើយតប]

Sorry, I accidentally clicked the rollback button, and you can see I immediately rolled back my own edit after. Trezoo (ការពិភាក្សា) ម៉ោង១០:១៩ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ (UTC)[ឆ្លើយតប]

សូមឈប់ការពារអ្វីដែរខុសទៀត[កែប្រែ]

រស់ សិរីសុធា កើតឆ្នាំ 1947 ជាឆ្នាំផ្លូវការណ៍ ដែលផ្ដល់ដោយបងរបស់ នាង រស់ សាបឿន មុនពេលស្លាប់ នូវអាយុ 72 ឆ្នាំ ក្នុងឆ្នាំ 2017 ចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន The Phnom Penh Post ពាក្យ សេរី ស្មើនិងពាក្យ Free, សិរី ស្មើនិងពាក្យ Glory Tongfang1 (ការពិភាក្សា) ម៉ោង០៧:៤៦ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ (UTC)[ឆ្លើយតប]

ខ្ញុំសុំមើលឯកសារដែលសរសេរឈ្មោះគាត់បែបនោះបានទេ។ ចំពោះឆ្នាំកំណើតវិញខ្ញុំមិនបានការពារមិនឱ្យកែប្រែទេ។ --Trezoo (ការពិភាក្សា) ម៉ោង១១:២៧ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ (UTC)[ឆ្លើយតប]
សួស្ដី Treezo ហេតុអ្វីដូរចំណងជើង ឈ្មោះស្ដេចជយវម៌្មទី១ ចេញ ?? ខ្ញុំមានហេតុផល ដើម្បីដាក់ ឈ្មោះអ្ចឹង ព្រោះខ្ញុំមានឯកសារស្រាវជ្រាវពីសាស្ត្រាចារ្យសិលាចារឹកជាច្រើននាក់ ព្រះនាមដែលត្រឹមត្រូវតាមសិលាចារឹកគឺ ជយវម៌្មទេវ រឺ ដែលគេច្រឡំមកជាវរ្ម័នជិត១០០ឆ្នាំជា បច្ឆិមបទខុស អ្វីដែលត្រឹមត្រូវតាមសិលាចារឹកគឺ វម៌្មទេវ ខ្ញុំមានសៀវភៅនិងអំណះអំណាងដើម្បីបកស្រាយជូន Nisetpdajsankha (ការពិភាក្សា) ម៉ោង១៥:១១ ថ្ងៃសុក្រ ទី០៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ (UTC)[ឆ្លើយតប]
សុំទោស ខ្ញុំបានដឹងពីរកំហុសនេះរួចហើយ តែមិនមានពេលកែតម្រូវវាវិញ សូមជួយធ្វើការកែតម្រូវវាវិញផង Trezoo (ការពិភាក្សា) ម៉ោង១០:៥៩ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី០៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ (UTC)[ឆ្លើយតប]

I would like to talk with you can I get your WhatsApp?[កែប្រែ]

Hi there, I wanna talk with you. Here is my whatsapp : wa.me/+8801734312554 RRezu (ការពិភាក្សា) ម៉ោង០៦:២៧ ថ្ងៃអង្គារ ទី១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ (UTC)[ឆ្លើយតប]

បើមានបញ្ហាអ្វីមួយ អាចសរសេរនៅទីនេះបាន។ Trezoo (ការពិភាក្សា) ម៉ោង០៨:៣៦ ថ្ងៃអង្គារ ទី១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ (UTC)[ឆ្លើយតប]

Cambodia@ 117.20.117.16 ម៉ោង០១:៥១ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ (UTC)[ឆ្លើយតប]