ការពិភាក្សា:កូម៌ៈ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

តាម​ខ្ញុំ​ដឹង​រតនៈ​ផុស​ចេញ​ពី​មហាសមុទ្រ​ទឹក​ដោះ​នោះ​មាន​តែ​១៤​យ៉ាង​ទេ គឺ ១)មេគោ កមធេនុ ២)សេះ​ក្បាល​ប្រាំ​ពីរ ឧច្ឆៃស្រវ័ស ៣)ដំរី ដំរី​ឰរវត ៤) កោស្តុភា ៥) បរិជាត ៦) ចន្ទ្រា ៧) កល្បវ្រិក្ស ៨) អប្សរា​រាប់​ពាន់​នាក់ ៩) នាង​លក្ស្ម៊ី ៍១០) វរុនី ជា​ទេពធីតា​នៃ​សុរា ១១) សង្ខ ១២)​សរង្គ ១៣)ធន្វន្ត​រី ១៤) ទឹក​អម្រឹត