ការពិភាក្សា:កំណត់ហេតុរបស់ ជីវ តាក្វាន់

Page contents not supported in other languages.
ពីវិគីភីឌា

សំនើ​ផ្ទេរ​អត្ថបទ​នេះ​ទៅ​ Wikibook វិញ[កែប្រែ]

ខ្ញុំ​ឃើញ​ថា​អត្ថបទ​នេះ​ហាក់​ដូច​ជា​វែង​ពេក​ហើយ Wikipedia គួរ​រៀប​រាប់​ត្រឹម​តែ​ខ្លឹម​សារ​សង្ខេប​របស់​សៀវភៅ​នេះ, អ្នក​និពន្ធ, ប្រវត្តិ​សៀវភៅ, ឥទ្ធិពល​លើ​សង្គម និង អ្នក​សិក្សា​ជាដើម។
សូម​ជួយ​ពិភាក្សា​រវាង​អ្នក​អភិបាល​ក្នុង​ការ​ផ្ទេរ​អត្ថបទ​មួយ​ចំនួន​ដែល​ជា​អត្ថបទ​ចំលង​ពី​សៀវភៅ​ដើម​ទៅ​ក្នុង Wikibook វិញ។ គួរតែបញ្ចូលអត្ថបទនេះទៅវិគីសៀវភៅវិញទៅបានត្រឹមត្រូវ ។ (Nisetpdajsankha ម៉ោង០៣:៣៨ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី០៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១១ (UTC))[ឆ្លើយតប]