ការពិភាក្សា:គណៈ​កម្មការ​មូលត្រ​កម្ពុជា

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ខុសឈ្មោះហើយគឺមូលបត្រ មិនមែនមូលត្រទេ ។(Nisetpdajsankha ម៉ោង១៦:៣៦ ថ្ងៃសុក្រ ទី០៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១១ (UTC))