ការពិភាក្សា:ទ្រឹស្តីបទស៊ីនុស

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

hallo, ich fühle mich sehr geerhrt wikipedia nutzten zu drürfen. Ich hätte einen verbesserungsvorschlag dazu: mehr informationen!!