ការពិភាក្សា:ព្រះត្រៃបិដក

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ព្រះត្រ័យបិដក


ព្រះត្រ័យបិដក ប្រែថា កញ្រ្ចែង ឬកញ្ចើទាំង៣សម្រាប់ដាក់ផ្ទុកពាក្យពេចន៍វចនៈនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ គឺពុទ្ធវិន័យទាំងអស់បានដល់វិនយបិដកព្រះសូត្រទាំងអស់បានដល់សុត្តន្តបិដកព្រះអភិធម្មទាំង៧គម្ពីរបានដល់ព្រះអភិធម្មបិដក១។ នៅមានត។ ភិក្ខុ ឃឹម សាលីម សរសេរអត្ថបទ។

Valued contributors, even it seems to be a noble deed to share the Tipitaka (kopi of translation as a whole) on Wiki, its not right, since Wiki claims its content to be possible 1. sold by anyone who wishes so, 2. it acctually possession of wiki, 3. Everybody can edit it. You must be sure, that you would not have even the right in wordly laws to make such a publication not to speak about the karmic consequences of such for one self and the damage for many. Trusting that you might not be aware of this facts, its good to make all such enties undone. How ever, do not forget that even doing things unknowenly, they have effects and so inform your self first of things you desire will not bring bad effects. (Samana Johann) --203.144.93.226 ម៉ោង១៤:៥១ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី០២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ (UTC)