ការពិភាក្សា:ភ្នំឧដុង្គ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឧដុង្ត គួរសសេរជា ឧដុង្គ

Done[កែប្រែ]

ទំព័រនេះបានប្តូរទីតាំងពី ភ្នំឧដុង្ត។ --កៀនស្វាយ[en , ja) ( ពិភាក្សា [en , ja]) ២៣:៥២, ២៤ កុម្ភះ ២០០៨ (UTC)