ការពិភាក្សា:មហាត្មះគន្ធី

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឈ្មោះ​របស់​គាត់ មិនមែន​ មហាត្មះ ទេ គឺ មហាត្មា

Gandhi is often referred to as Mahatma; Sanskrit: महात्मा mahātmā or "Great Soul,"

--លឹម សុវណ្ណវិចិត្រ ម៉ោង១៦:០៧ ថៃ្ងព្រហស្បតិ៍ ទី២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១១ (UTC)