ការពិភាក្សា:រដ្ឋបាលសាធារណៈ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

រដ្ឋបាលសាធារណៈនិង​រដ្ឋបាលទូទៅប្រើប្រាស់ទម្រង់ឯកសារដូចគ្នាជាផ្លូវការដូចគ្នាឬទេ?[កែប្រែ]