ការពិភាក្សា:សណ្ឋាគារនៅក្រុងព្រះសីហនុ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

អត្ថបទនេះមិនទាន់មានស្ដង់ដារវិគីទេ។ អត្ថបទស្ដង់ដារវិគីគួរតែជាអត្ថបទបរិយាយក្បោះក្បាយពីអ្វីមួយ។ បើនិយាយពីសណ្ឋាគារនៅក្រុងព្រះសីហនុ គួរតែរៀបរាប់ពីស្ថានភាព (កំនើនចំនើនសណ្ឋាគារ ការលើកកំពស់ស្ដង់ដារសណ្ឋាគារ។ល។) ។ ការចំលងអត្ថបទពីប្រភពមួយទាំងឌុល មិនសមស្របជាអត្ថបទវីគីភីឌាទេ។ ម៉្យាងទៀតអំពើនេះវាជាការរំលោភលើសិទ្ឋិអ្នកនិពន្ឋផង។ សូមអ្នកសរសេរអត្ថបទនេះជួយរៀបចំអត្ថបទនេះឡើងវិញផង។ បើមិនដូច្នោះទេ អត្ថបទនេះអាចនឹងប្រឈមមុខនិងការលុបជាយថាហេតុ។ --គីមស៊្រុន ១៤:៤២, ២៤ ខែមិថុនា ២០០៨ (UTC)