អ្នកប្រើប្រាស់:គីមស៊្រុន

ពីវិគីភីឌា

ខ្ញុំជាអភិបាលនៅក្នុងវិគីភីឌាភាសាខ្មែរនេះ។ ខ្ញុំមាននាទីថែទាំអត្ថបទ មើលការខុសត្រូវលើបម្រើបម្រាស់នានា និងសម្របសម្រួលជម្លោះនៅក្នុងវិគីភីឌានេះ។ ប្រសិនបើអ្នករកឃើញភាពមិនប្រក្រតី(ការជម្រះទំព័រ ការបន្ថែមអក្សរគ្មានន័យទៅក្នុងអត្ថបទជាដើម) ឬជួបបញ្ហានានា សូមរាយការមកខ្ញុំក្នុងទំព័រ«ការពិភាក្សា»របស់ខ្ញុំ។ សូមអរគុណទុកជាមុន។

Wikipedia:Babel
km អ្នកប្រើប្រាស់នេះជាជនជាតិ ខ្មែរ
en-3 This user is able to contribute with an advanced level of English.
ja-3 この利用者は上級日本語が出来ます。
fr-1 Cet utilisateur peut contribuer avec un niveau élémentaire de français.
zh-1 該用戶能以基本中文進行交流。
该用户能以基本中文进行交流。
ស្វែងរកភាសារបស់អ្នកប្រើប្រាស់