ការពិភាក្សា:សិល្បៈ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ដំបូងខ្ញុំសុំគោរពដល់បងបង ហើយក៍សុំទោស​ទុកមុនបើខ្ញុំនិយាយអ្វីខុស!!! ខ្ញុំចង់អោយបងបងបង្កើតលីងរឺភេជអំពី Architecture អោយបានទូលំទូលាយផង សុំអរគុណ!