ការពិភាក្សា:ហ្រាន្ដកូស ហ្វីឡុន

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

«ហ្រាន្ត» ហ ដាក់ជើង រ ដូចជាអានសំលេងមិនចេញទេ។ ជួយគិតថាគួរសរសេររបៀបណា។

គួរតែសរសេរតាមសំនៀងនាក ផ្វ្រង់ស្វ៊័ស ភ្វីយ៉ុង សាកអានមើលទំនងអត់ ។ (Nisetpdajsankha ម៉ោង០២:៤១ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១១ (UTC))