ការពិភាក្សា:អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិតានសូនណាត្ត

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

សំណូមពរ សូមលោកត្រួតពិនិត្យនូវផ្នែកអក្ខរវិរុទ្ធឡើងវិញ៕ គ្រឺះស្នា ម៉ោង១១:០៩ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១១ (UTC)