អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិតានសូនណាត្ត

ពីវិគីភីឌា

អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិតានសូនណាត្ត (IATA: SGN, ICAO: VVTS) (នៅភាសាវៀតណាម Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất) ជាអាកាសយានដ្ឋានធំជាងនៅ ទីក្រុងព្រៃនគរ (ទីក្រុងសាអ៊ីកូណ) ដែលមាន៨០០ហិកតារ[១] មានប្រមាណ១៥លាននាក ដែលប្រើអាកាសយានដ្ឋននេះ ក្នុងមួយឆ្នាំ។[២]

ប្រវត្តសា[កែប្រែ]

អាកាសយានដ្ឋានតានសូនណាត្ត បានបង្កើត នៅឆ្នាំ១៩៣០ នៅពេល រដ្ឋភិបាលបារាំង បានធ្វើអាកាសយានដ្ឋនតូច ដែលគេហៅ តានសូនណាត្ត ជិតភូមិតានសូនណាត្ត

នៅឆ្នាំ១៩៥៦ សហរដ្ឋអាមេរិក ផ្ញើទាហាន៧២០០នាក់ នៅអ្វីគេហៅ ប្រទេសវៀតណាមខាងត្បូង និង គេបានជ្រើសរើស​ អាកាសយានដ្ឋានតានសូនណាត្ត ដូច អាកាសយានដ្ឋានសំខាន់ជាង នៅ ទីក្រុងព្រៃនគរ។

នៅថ្ញៃទី៩ ខែធ្នូរ ឆ្នាំ២០០៤ យន្តហោះចូលរួម (United Airlines'​' ដែលជាក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិក មកនៅប្រទេសវៀតណាម ជាពេលទីមួយ ក្រោយពេលសង្រ្គាម។

នៅពេលនេះ អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិតានសូនណាត្ត ជាអាកាសយានដ្ឋានមួយ នៅទ្វឹបអាស៊ី ជាពីសេស នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៏ ។ មានតំណជាមួយ អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញ និង អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរ​។

រូបថត[កែប្រែ]

សេចក្ដីបញ្ជាន់[កែប្រែ]

  1. "វ៉េប របស់អាកាសយានដ្ឋាន នៅភាសាអង់គ្លេស". Archived from the original on 2009-02-16. Retrieved 2010-04-13.
  2. Vietnam Aviation Magazine (Tạp chí Hàng không), October 2007 issue (a magazine published by the Vietnam Aviation Authority)