កាល ឡែមស្ដែនណឺ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
កាល ឡែមស្ដែនណឺ
LandsteinerWS.jpg
កើត ១៤ មិថុនា ១៨៦៨
រៀនណា, អូទ្រីស
ស្លាប់ ២៦ មិថុនា ១៩៤៣
ញូវយ៉ក, សហរដ្ឋអាមេរិក
មុខរបរ ជីវវិទូ និង គ្រូពេទ្យ

កាល ឡែមស្ដែនណឺ (ភាសាអង់គ្លេស៖ Karl Landsteiner) គឺ​ជា​ជីវវិទូ ជនជាតិអូទ្រីស និង​ជាគ្រូពេទ្យមួយរូប។ លោក​ត្រូវ​បាន​គេស្គាល់ ដោយ​ការ​រក​ឃើញ​របស់គាត់​ថា មាន​ក្រុមឈាម ធំៗបួន​ក្នុង​ខ្លួន​មនុស្សយើង​ នៅ​ឆ្នាំ ១៩០១។ នៅឆ្នាំ ១៩៣០ លោក​ទទួល​បាន​ពានរង្វាន់ណូបែល​ផ្នែក​សរីរសាស្ត្រ និង​ផ្នែក​ឱសថសាស្ត្រ។ លោក​បាន​សហការ​ជាមួយ​វេជ្ជបណ្ឌិតអាឡិចសាន់ដឺ អេស.វៀនណឺ ហើយ​បាន​រក​ឃើញ​កត្តារេស៊ីស នៅ​ឆ្នាំ ១៩៣៧។ នៅ​ឆ្នាំ ១៩០៩ លោក​ស្ដែនណឺ និង​លោក អឺវីន ផុបផឺ បាន​រក​ឃើញមេរោគខួរឆ្អឹងខ្នង។ លោក​ក៏​ទទួល​បាន​ ពានរង្វាន់ ឡាស់ស្កឺ នៅ​ឆ្នាំ ១៩៤៦ ក្រោយ​ពី​មរណភាព​របស់​លោក​។