កាល ឡែមស្ដែនណឺ

ពីវិគីភីឌា
កាល ឡែមស្ដែនណឺ
កើត១៤ មិថុនា ១៨៦៨
រៀនណា, អូទ្រីស
ស្លាប់២៦ មិថុនា ១៩៤៣
ញូវយ៉ក, សហរដ្ឋអាមេរិក
អាជីពជីវវិទូ និង គ្រូពេទ្យ

កាល ឡែមស្ដែនណឺ (ភាសាអង់គ្លេស៖ Karl Landsteiner) គឺ​ជា​ជីវវិទូ ជនជាតិអូទ្រីស និង​ជាគ្រូពេទ្យមួយរូប។ លោក​ត្រូវ​បាន​គេស្គាល់ ដោយ​ការ​រក​ឃើញ​របស់គាត់​ថា មាន​ក្រុមឈាម ធំៗបួន​ក្នុង​ខ្លួន​មនុស្សយើង​ នៅ​ឆ្នាំ ១៩០១។ នៅឆ្នាំ ១៩៣០ លោក​ទទួល​បាន​ពានរង្វាន់ណូបែល​ផ្នែក​សរីរសាស្ត្រ និង​ផ្នែក​ឱសថសាស្ត្រ។ លោក​បាន​សហការ​ជាមួយ​វេជ្ជបណ្ឌិតអាឡិចសាន់ដឺ អេស.វៀនណឺ ហើយ​បាន​រក​ឃើញ​កត្តារេស៊ីស នៅ​ឆ្នាំ ១៩៣៧។ នៅ​ឆ្នាំ ១៩០៩ លោក​ស្ដែនណឺ និង​លោក អឺវីន ផុបផឺ បាន​រក​ឃើញមេរោគខួរឆ្អឹងខ្នង។ លោក​ក៏​ទទួល​បាន​ ពានរង្វាន់ ឡាស់ស្កឺ នៅ​ឆ្នាំ ១៩៤៦ ក្រោយ​ពី​មរណភាព​របស់​លោក​។