កូស៊ីនុស

ពីវិគីភីឌា

អនុគមន៍កូស៊ីនុស​ជា​ប្រភេទមួយ​នៃ​អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រគ្រឹះ​។ តំលៃ​នៃ​អនុគមន៍​កូស៊ីនុសក្នុង​ដែនកំនត់​ពិត​គឺ​ស្ថិតនៅ​ចន្លោះ ។ វាជា​អនុគមន៍​ខួប​ដែល​មានខួប​ស្មើ

និយមន័យ[កែប្រែ]

ក្នុង​ត្រីកោណកែង[កែប្រែ]

កូស៊ីនុស​នៃមុំ​មួយ គឺជា​ផលធៀប​រវាង​រង្វាស់​ប្រវែង​នៃ​ជ្រុងជាប់ និង រង្វាស់​អ៊ីប៉ូតេនុស។ យើងតាង

  • អ៊ីប៉ូតេនុស​​ (AC) ដោយ
  • ​ជ្រុងជាប់ (AB) ដោយ នៃ​មុំ

យើងបាន

រូបមន្ត[កែប្រែ]

  • រូបមន្ត​បំលែង​នៃ​ស៊ីនុស
អនុគមន៍ sin cos tan csc sec cot
  • រូបមន្តកូស៊ីនុស​នៃផលបូក​និង​ផលដក​រវាងមុំពីរ
  • រូបមន្តមុំទ្វេដង
  • រូបមន្តមុំបីដង
  • រូបមន្តកន្លះមុំ
  • រូបមន្ត​ស្វ័យគុណ​ធម្មតា

  • រូបមន្តផលបូកនិង​ផលដកកូស៊ីនុស
  • ទំនាក់ទំនង​រវាង​កូស៊ីនុស​និង​តង់សង់កន្លះមុំ


អាំងតេក្រាល​ដែល​មាន​កូស៊ីនុស[កែប្រែ]

តំលៃពិសេស[កែប្រែ]

cos
មុំ
cos


ទ្រឹស្តីបទ​កូស៊ីនុស[កែប្រែ]

ទ្រឹស្តីបទ​ស៊ីនុស (ឬហៅថា​រូបមន្តស៊ីនុស) គឺ​ជា​កន្សោម​នៃ​ទ្រឹស្តីបទពីតាករ​៖

ឬ៖

ដើម្បី​ស្រាយបញ្ជាក់​ទ្រឹស្តីបទ​នេះ​គេ​ចែក​ត្រីកោណ​ជា​ពីរ​ត្រីកោណកែង​។ គេ​ប្រើ​ទ្រឹស្តីបទ​នេះ​ដើម្បី​កំណត់​រក​ធាតុ​នៃ​ត្រីកោណ​មួយ​ខណៈ​ដែល​គេ​ស្គាល់​ប្រ​វែង​ជ្រុង​ពីរ​និង​មុំ​មួយ​នៃ​ត្រីកោណ​។