កំរងកោះ

ពីវិគីភីឌា
កំរងកោះមែរហ្គ្វី

កំរងកោះប្រជុំកោះ សំដៅទៅលើជួរឬបណ្ដុំកោះច្រើនផ្ដុំគ្នា។ កំរងកោះភាគច្រើនឃើញមាននៅលំហសមុទ្រ និងមានមួយចំនួនតូចដែលនៅក្បែរដីទ្វីប។ កំរងកោះភាគច្រើនជាភ្នំភ្លើង ដែលកកើតឡើងតាមទ្រនុងមហាសមុទ្រចំនុចក្ដៅ។ កំនរកំនើតកំរងកោះផ្សេងទៀតមាន សំនឹក កំនរដីល្បាប់ និង ពីនើងផ្នត់។

បច្ចុប្បន្នមានប្រទេសចំនួន៤ដែលជាកំរងកោះ គឺ ប្រទេសជប៉ុន ហ្វីលីពីន រាជាណាចក្ររួម និង ឥណ្ឌូនេស៊ី

កំរងកោះធំជាងគេនៅលើពិភពលោកគឺគឺកំរងកោះអាកទិកកាណាដានៃកាណាដាខាងជើង។ កំរងកោះនេះស្ថិតនៅក្នុងមហាសមុទ្រអាកទិក។