ខេត្តកោះឬស្សីកែវ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ខេត្តកោះឬស្សីកែវ បច្ចុប្បន្នបានប្ដូរឈ្មោះទៅជា ខណ្ឌឫស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ