ខេត្តជើងព្រៃ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ប្លង់នៃខេត្តជើងព្រៃ

ខេត្តជើងព្រៃ(ខេត្តរាមាជើងព្រៃ) បច្ចុប្បន្នប្ដូរទៅជា ស្រុកជើងព្រៃ ខេត្តកំពង់ចាម