ខេត្តបាទី

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ខេត្តបាទី បច្ចុប្បន្នបានផ្ដូរជា ស្រុកបាទី ខេត្តតាកែវ