ខេត្តបាភ្នំ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ខេត្តបាភ្នំ បច្ចុប្បន្នបានប្ដូរទៅជា ស្រុកបាភ្នំ ខេត្តព្រៃវែង