ខេត្តយសោធរ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ខេត្តយសោធរ ជាខេត្តខ្មែរនៅសម័យ ព្រះបាទយសោវរ្ម័ន ដែលមានរាធានីនៅ យសោធបុរៈ និង ខេត្តយសោធរ។