ខេត្តវជ្ជបុរ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ខេត្តវជ្ជបុរ ជាខេត្តខ្មែរមុនសម័យអង្គរ ដែលមានរាជធានីដ៏ចំណាស់មួយរបស់ អាណាចក្រភ្នំគឺ ក្រុងស្រីទេព ដែលបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីសៀម ក្នុងខេត្តពេជ្របុរី។