ខេត្តវិស្ណុលោក

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ប្លង់នៃខេត្តវិស្ណុលោក

ខេត្តវិស្ណុលោក ជាខេត្តខ្មែរដែលបានបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងនៅពាក់កណ្ដាល ស.ត.វទី១១។ នៅឆ្នាំ១១៨៧ អាណាចក្រអង្គរ ធ្លាក់ចុះសៀមបានមកកាន់កាប់នៅចុងឆ្នាំ១១៨៧។ នៅឆ្នាំ១១៨៨សៀមបានគ្រប់គ្រងខេត្តនេះពេញលេញ រួចបានដាក់ខេត្តវិស្ណុលោកជាខេត្តរបស់ខ្លួន។ នៅឆ្នាំ១៣៥៧ សៀមបានចាប់ផ្ដើមបង្កើតវត្តនៅក្នុងខេត្តនេះ។ រហូតដល់ឆ្នាំ១៥៥៥ ទើបមានស្តេចគ្រប់គ្រងខេត្តនេះ។ បច្ចុប្បន្នខេត្តនេះ នៅមានឈ្មោះ ពិស្ណុលោក ខុសត្រង់ខេត្ត្តពិស្ណុលោក តែរូបតំណាងខេត្តដាក់រូប ព្រះពុទ្ធ ទៅវិញ។ ខេត្តនេះបាត់បង់ដោយសារ ដណ្ដើមរាជ្យ ជ្រែករាជ្យជម្លោះក្នុងរាជ្យវង្សក្បត់ជាតិខ្លួនឯង ជម្លោះក្នុងជួរមន្ត្រី បក្សពួកនិយម អែបអប លើកជើង ជម្លោះរវាងរាស្ត្រ និង ស្ដេច ជម្លោះរវាងរាស្ត្រ និង មន្ត្រី ចាញ់ល្បិចស្រីនៃប្រទេសដទៃ និង ពុលអំណាច