ខេត្តសៀមបូក

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ខេត្តសៀមបូក បច្ចុប្បន្នត្រូវបានប្តូរជា ស្រុកសៀមបូក ខេត្តស្ទឹងត្រែង