ខេត្តហួផាន់

ពីវិគីភីឌា
ខេត្ត​ហួ​ផាន់

ຫົວພັນ
(ហួ​ពាន់ ឬ ក្បាល​មួយ​ពាន់)
ស្ថិតិ
ឈ្មោះជាខ្មែរ: ហួ​ផាន់
ទីរួមខេត្ត: សាំ​ហ្នឿ
ផ្ទៃដី: ១៦ ៥០០ គ.ម
ចំនួនប្រជាជន: ៣២២ ២០០នាក់នាក់ (ឆ្នាំ២០០៤)
ដង់ស៊ីតេប្រជាជន: ២០នាក់/គ.ម
ISO 3166-2: LA-HO
ទីតាំង
[[image:|Map of Laos highlighting ខេត្ត​ហួ​ផាន់ Province}]]

Map of Laos highlighting the province


ខេត្ត​ហួ​ផាន់ ជា​ខេត្ត​មួយ​នៃ​ប្រទេស​លាវ (ឡាវ) នៅ​ភាគ​ឦសាន​នៃ​​ប្រទេស​។ ខេត្ត​នេះ​មាន​ព្រំ​ប្រទល់​ជាប​នឹង​ប្រទេស​វៀតណាម។​

ខេត្ត​ឧត្តម​ជ័យ​ចែក​ជា​ ៨ មឿង (ស្រុក)៖
១- មឿង​អែត (ເມືອງແອດ) (០៧០៨)
២- វៀង​ជ័យ (ວຽງໄຊ អាន​ថា វៀង​សៃ) (០៧០៤)
៣- វៀង​ថង (ວຽງທອງ) (០៧០៣)
៤- សុប​បៅ (ສົບເບົາ) (០៧០៧)
៥- ស៊ៀង​ខ (ຊຽງຄໍ້) (០៧០២)
៦- សាំ​តៃ (ຊຳໃຕ້) (សាំ​ខាង​ត្បូង) (០៧០៦)
៧- សាំ​ហ្នឿ (ຊຳເໜືອ) (សាំ​ខាង​ជើង) (០៧០១)
៨- ហួ​មឿង (ຫົວເມືອງ) (០៧០៥)។