វៀតណាម

ដោយវិគីភីឌា
ប្រទេសវៀតណាម
Flag of Vietnam.svg
ទង់​ជាតិ​វៀតណាម សញ្ញាជាតិ
រដ្ឋធានី ហាណូយ
ប្រមុខរដ្ឋ​ ?
ភាសា​ផ្លូវ​ការ​ ភាសាវៀតណាម
ភ្លេង​ជាតិ​ ?
ផ្ទៃដី​  ?
ចំនួន​ប្រជាជន​
 – ដង់ស៊ីតេ/គម²
 ?
រូបបិយប័ណ្ណ ដុង
កូដទូរស័ព្ទប្រទេស
កូដកម្មសិទ្ធិប្រទេស
(TLD:Top Level Domain)
?
VietnameseRegions.png

ប្រទេសវៀតណាម ជាប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៏ ហៅនៅភាសាវៀតណាម Việt Nam និង នៅភាសាខ្មែរ ជា ប្រទេសវៀតណាម

ប្រទេសវៀតណាមមានព្រំដែនជាប់ជាមួយ សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន នៅខាងជីង ជាប់ជាមួយប្រទេស ឡាវ នឹង ប៉ែកខាងលិចជាប់នឹងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។ ប្រទេសវៀតណាម មានប្រជាជនប្រមាណ៨០លាននាក់ ។ ​រដ្ឋធានីគឺ ទីក្រុងហាណូយ ហើយទីក្រុងដ៏សំខាន់មួយទៀតគឺ ទីក្រុងហូជីមីញ ឬ ទីក្រុងសៃហ្កន (ទីក្រុងព្រៃនគរ) ស្ថិតនៅប៉ែក ខាងត្បូងនៃប្រទេស។

នៃឈ្មោះ[កែប្រែ]

ពាក្យ វៀតណាម មកពីសម័យ រាជាធិរាជគៀលង់ នៅឆ្នាំ១៨០៤។[១] ពាក្យនេះជាបរមនាម របស់ប្រជាជន ណាមវៀត (南越, វៀតខាងត្បូង) ។​ កាលពីសម័យបុរាណ គេហៅខ្លូនឯង ណាមវៀត[២] នៅឆ្នាំ១៨៣៩ រាជាធិរាជមីណមាង បានប្ដូរឈ្មោះប្រទេស ដូច ដាយ ណាម (ខាងត្បូងមហិមា)។[៣] នៅឆ្នាំ១៩៤៥ រដ្ឋាភិបាលក៏បានធ្វើការប្តូឈ្មោះទៅជា វៀតណាម វិញ។

ខេត្ត[កែប្រែ]

Flag of Vietnam in front of Ho Chi Minh mausoleum.jpg
Ho Chi Minh City Peoples Committee (City Hall).jpg
Chùa Pháp Hoa, kênh Nhiêu Lộc.JPG
Saigon 10.jpg

thumb|left|180px

Ha noi moi avenue.jpg
Dalat market, Vietnam.jpg
Presidential Palace of Vietnam.jpgវៀតណាមមាន៦៤ខេត្តក្រុង ។​ នៅភាសាវៀតណាម ខេត្តជា​ ទីង់ ដែលមកពី ភាសាចិន 省|省]] ចិង។ មានដែ៥ទីក្រុង ស្វ័យយន្ព (thành phố trực thuộc trung ương)។


ខេត្ត ចែកនៅ ទីក្រង (thành phố trực thuộc tỉnh), ទីក្រុងចែកនៅ ឃុំ (thị xã) និង ទីក្រុងធំ (huyện) ឃុំចែកនៅ ទីក្រុងតូច (thị trấn) និង សង្កាត់ ()។


ខេត្តបាកនីង
ខេត្តហ៉ានាម
ខេត្តហ៉ាតាយ
ខេត្តហ៉ាយដួង
ខេត្តហូងយ៉េណ
ខេត្តណាមឌីង
ខេត្តនីងពីង
ខេត្តតាយពីង
ខេត្តវីងផូក
ទីក្រុងហាណូយ
ទីក្រុងហាយផង


ខេត្តហាទីង
ខេត្តងេអាន
ខេត្តកូអាងពីង
ខេត្តកូអាងទ្រី
ខេត្តតាងហូអា
ខេត្តទូអាទីអេណហូអេ


ខេត្តបាកគីអាង
ខេត្តបាកកាណ
ខេត្តកៅបាង
ខេត្តហាគីអាង
ខេត្តឡាងសុណ
ខេត្តឡាអូកាយ
ខេត្តភូតូ
ខេត្តកូអាងនីង
ខេត្តតាយងូយ៉េណ
ខេត្តទូយ៉េណកូអាង
ខេត្តយេណបាយ


ឌីអេណពីអេណ
ហូអាពីង
ឡាយចាអូ
ខេត្តសុណ


ខេត្តឌាកឡាក
ខេត្តឌាកណូង
ខេត្តគីអាឡាយ
ខេត្តកុណថុំ
ខេត្តឡាមដុង


ខេត្តពីងឌីង
ខេត្តគាងួអា
ខេត្តភូយ៉េណ
ខេត្តកូអាងណាម
ខេត្តកូអាងងាយ
ទីក្រុងណាង


ខេត្តបារីអាវូង
ខេត្តពីងឌូអូង
ខេត្តពីងភូក
ខេត្តពីងទូអាណ
ខេត្តដុងណាយ
ខេត្តនីងទូអាណ
ខេត្តតាយនីង
ទីក្រុងសសាអ៊ីកូណ


ខេត្តអានគៀង
ខេត្តប៉ាលីវ ខ្មែរហៅ (ពលលាវ)
ខេត្តបេណត្រេ
ខេត្តទឹកខ្មៅ
ខេត្តដុងតាព
ខេត្តហៅគៀង
ខេត្តគៀនគីអាង
ខេត្តលូងអាន
ខេត្តឃ្លាំង
ខេត្តទៀនគីអាង
ខេត្តព្រះត្រពាំង
ខេត្តឡុងហ៊ូ
ទីក្រុងព្រែកឫស្សី

សេចក្តីបញ្ជាក់[កែប្រែ]

  1. L. Shelton Woods (2002). Vietnam: a global studies handbook. ABC-CLIO. p. 38. ISBN 1-57607-416-1.
  2. L. Shelton Woods (2002). Vietnam: a global studies handbook. ABC-CLIO. p. 38. ISBN 1-57607-416-1
  3. A. Dirk Moses (2008). Empire, Colony, Genocide: Conquest, Occupation, and Subaltern Resistance in World History. Berghahn Books. p. 213. ISBN 1-84545-452-9.

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]

វៀតណាម ភ្ញៀវទេសចរ ទិដ្ឋាការ