ខ្ពង់រាប

ពីវិគីភីឌា
រូបថតផ្កាយរណបនៃខ្ពង់រាបទីបេរវាងជួរភ្នំហិមាល័យទៅខាងត្បូង និង វាលខ្សាច់តាក្លាម៉ាកានទៅខាងជើង

នៅក្នុងភូគព្ភវិទ្យា និង ភូមិវិទ្យារូប ខ្ពង់រាប គឺជាផ្ទៃនៃខ្នងទួលមួយដែលមានទីដីរាបស្មើផុសឡើងយ៉ាងខ្លាំងលើបរិវេណជុំវិញទោះបីមានខ្នងទួលតែម្ខាងក៏ដោយ។ ជានិច្ចកាល មានទួលភ្នំ ឬ ចំនោតៗតែម្ខាង ឬ ទាំងសងខាងក៏មានផងដែរ។ ខ្ពង់រាបអាចត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយដំណើរវិវត្តន៍មួយចំនួន រួមមានជំនោរម៉ាក់ម៉ាភ្នំភ្លើង ការខ្ពុរចេញនៃកំអែរភ្នំភ្លើង និងសំនឹកដោយទឹក និងធារទឹកកក។ ខ្ពង់រាបអាចត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយដំណើរការជាច្រើន រួមទាំងការឡើង (Upwelling) របស់ភ្នំភ្លើងម៉ែកម៉ា, ការហូរចេញរបស់ឡាវ៉ា, និងសំណឹកដោយទឹកនិងផ្ទាំងទឹកកក ខ្ពង់រាបត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ទៅតាមបរិស្ថាននៅជុំវិញវា ដូចជាប្រភេទ ចន្លោះភ្នំ ជើងភ្នំ ឬ ដីទ្វីប។ ខ្ពង់រាប​ត្រូវ​បាន​ចាត់​ថ្នាក់​ទៅ​តាម​បរិយាកាស​ជុំវិញ​របស់​វា​ថា​ជា Intermontane, Piedmont, ឬ continental មានខ្ពង់រាបដ៏តិចតួចណាស់អាចមានទីខាងលើរាបស្មើតូចចង្អៀត តែក៏មានខ្ពង់រាបផ្សេងទៀតដែរ ដែលមានទីខាងលើរាបស្មើធំទូលាយជាច្រើនផងដែរ។​​ ខ្ពង់រាបមួយចំនួនអាចមានកំពូលផ្ទះល្វែងតូចមួយ ខណៈដែលតំបន់ផ្សេងទៀតមានទទឹង។